FITXA DE L’ESPÈCIE

CALAMAR

Loligo vulgaris Lamarck

Es: calamar Fr: encornet En: European squid

Sin. Compl.: calamars, calamarsó, xipiró, calamantxí

Diagnosi

Cos llarg i musculós. Aletes en posició dorsolateral i formant juntes una superfície romboïdal que cobreix dos terços del mantell. Vora posterior de les aletes lleugerament còncava. Ectocòtil amb les ventoses transformades en papil·les sobre un quart a un terç des de la punta. Mascle adult amb petites marques cromatofòriques (flames) sobre els costats de la part anterior del mantell.

Comportament i distribució geogràfica

Espècie nectobentònica, que viu des de la superfície fins els 550 m de fondària, sobretot entre 20 i 250 m. Efectua migracions verticals i horitzontals de caire reproductiu i tròfic. Forma grups més o menys densos d’individus. Es reprodueix pràcticament tot l’any. La posta es fa en fons d’aigües someres i els ous s’envolten de gelatina formant els cartutxos, cadascun amb 50 a 100 ous, que s’enganxen al substrat. Ës un depredador actiu, que s’alimenta de peixos, crustacis i altres cefalòpodes.

Pesca

Espècie comuna a les nostres aigües i de gran interès comercial. Pesca artesanal i com a preses accessòries d’altres pesqueres., amb arts de ròssec, encerclament, soltes, línies de mà, teranyines, tresmall i poteres. Es troba regularment als mercats i es comercialitza fresc, refrigerat i congelat.